O Reciklarnici

Središče odgovorne potrošnje

Ponudba

Odgovornost

V Reciklarnici dobite tako rokodelske izdelke kot izdelke široke potrošnje, vse skupaj pa v celoto povezuje skrb za okolje in pozitiven družbeni vpliv.

Trajnost

Ponujamo tako nove stvari kot rabljene, vedno več stvari je možno dobiti brez embalaže. Pri novih stvareh v naši ponudbi se držim treh stvari: trajnost, kvaliteta in biološka razgradljivost.

Iz druge roke

Ponudba se stalno razvija, vedno več je novih artiklov, še vedno pa v trgovino zaide kar precej predmetov iz druge roke: od igral, oblačil, pohištva do vintage dodatkov za dom.

Zmanjševanje odpadkov in odgovornost

Cilj Reciklarnice

Cilj Reciklarnice je zmanjševanje odpadkov v gospodinjstvu in osveščanje o odgovorni potrošnji. Želim si tudi podpirati manjše proizvajalce, rokodelce, socialna podjetja ter druge, s katerimi delimo skrb za okolje in družbo.

S svojo dejavnostjo želim osveščati o odgovornem vedenju potrošnika in manjšati količino odpadkov ter osveščati o pomembnosti pravične trgovine.

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo Reciklarnice

Nudenje okolju prijaznih alternativ življenjskemu slogu, ki prekomerno ustvarja odpadke ter osveščanje o odgovorni potrošnji in pomembnosti pozitivnega družbenega učinka.

Vizija Reciklarnice

Središče odgovorne potrošnje, ki na enem mestu združuje ponudbo brez odpadkov, ponovne uporabe, iz druge roke, ekološke in lokalne izdelke, rokodelske predmete in hkrati v svoje delo vključuje ranljive skupine ljudi.

Vrednote Reciklarnice

Skrb za okolje.

Socialna vključenost in povezovanje lokalne skupnosti.

Sodelovanje in povezovanje manjših proizvajalcev, socialnih podjetij ter drugih, s katerimi delimo skrb za okolje in željo po pozitivnem vplivu na družbo.

Reciklarnica skozi čas

Razvoj in zgodovina

Reciklarnica je pot začela leta 2013 kot izmenjevalnica otroških oblačil in igrač, leta 2014 pa kot trgovinica rabljenih predmetov. Kako se je začelo, kdaj in kako daleč sega celotna ideja. Vse informacije na enem mestu: klik!