Meni Zapri

POSLANSTVO RECIKLARNICE
Nudenje okolju prijaznih alternativ življenjskemu slogu, ki prekomerno ustvarja odpadke ter osveščanje o odgovorni potrošnji in pomembnosti pozitivnega družbenega učinka.

VIZIJA RECIKLARNICE
Središče odgovorne potrošnje, ki na enem mestu združuje ponudbo brez odpadkov, ponovne uporabe, iz druge roke, ekološke in lokalne izdelke, rokodelske predmete in hkrati v svoje delo vključuje ranljive skupine ljudi.

VREDNOTE RECIKLARNICE
Skrb za okolje.
Socialna vključenost in povezovanje lokalne skupnosti.
Sodelovanje in povezovanje manjših proizvajalcev, socialnih podjetij ter drugih, ki z nami delijo skrb za okolje in pozitivno vplivajo na družbo.