Meni Zapri

POSLANSTVO RECIKLARNICE

Nudenje okolju prijaznih alternativ življenjskemu slogu, ki prekomerno ustvarja odpadke ter osveščanje o odgovorni potrošnji in pomembnosti pozitivnega družbenega učinka.

VIZIJA RECIKLARNICE

Središče odgovorne potrošnje, ki na enem mestu združuje ponudbo brez odpadkov, ponovne uporabe, iz druge roke, ekološke in lokalne izdelke, rokodelske predmete in hkrati v svoje delo vključuje ranljive skupine ljudi.

VREDNOTE RECIKLARNICE

Skrb za okolje.

Socialna vključenost in povezovanje lokalne skupnosti.

Sodelovanje in povezovanje manjših proizvajalcev, socialnih podjetij ter drugih, s katerimi delimo skrb za okolje in željo po pozitivnem vplivu na družbo.